Жоғары инженерлік-технологиялық колледжі
0

 

 

Оқытушы мен қызметкерлердің ар-намыс кодексі

Оқытушының ар-намыс Кодексі

 

1 Жалпы ережелер


1.1 Ар-намыс - құрмет пен мақтанышқа лайықты адамның адамгершілік қасиеттері және соған сәйкесті қағидаттары.


1.2 Ар-намыс кодексі - адамның тәртіпті мінез-құлық ережелерінің жиынтығы болып табылады. Ар-намыс кодексі жазалаушы құжат емес. Адам осы Кодекске сәйкес әрекет етеді, өйткені ол тәртіпті, білімді, өркениетті


1.3 Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық колледжінің оқытушылар ұжымы – дүниетанымдық әлеуетке, жаңашыл ойлау қабілетіне ие, мамандығы бойынша тұрақты құзыреттерді меңгерген, кәсіби және мәдени бағдарланған тұлғаны даярлауды іске асыруда өз жауапкершілігін сезіне отырып және бірлесіп басқару принциптерін дамыту мен нығайтуды өзінің парызы деп санап, осы Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық колледжі оқытушысының ар-намыс Кодексін қабылдайды және оған сөзсіз бағынуды өз міндеттеріне алады.

 

2 Нормативтік сілтемелер


Осы Кодекс мынадай нормативтік құжаттардың талаптарын ескере отырып, әзірленді:


2.1 ҚР Конституциялық заңдары


2.2 «Білім туралы» заң


2.3 Жоғары тұрған органдардың және инстанциялардың шешімдері.

 

3 Негізгі міндеттер


ҚР заңнамалық актілерінде, ҚР «Білім туралы» заңында, ҚР Конституциялық заңдарынде белгіленген құқықтарды сақталуын қамтамасыз ету

 

4 Негізгі қызметтер


4.1 Оқытушы қызметінің негізгі бағыты – оқушылармен жұмыс жасау, олардың білімділігі мен мәдениеттілігіне қамқор болу, өз Отанының шынайы патриоты болуға тәрбиелеу болып табылады.

4.2 Оқытушы педагогикалық шеберлігі мен өзінің теориялық білімін үнемі жетілдіріп отыратын кәсіби маман болуы тиіс, білім жолындағы ізденісі негізінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын белсенді жүргізіп, нәтижелерді хабарлауда дәлелдемелермен қамтып, пікір алысу барысында шыншылдық танытуы қажет.

4.3 Оқытушы – ұқыптылық пен парасаттылықтың, имандылық пен өнегеліліктің белгісі, Қазақстан мемлекеттілігінің белсенді насихаттаушысы, жемқорлықтың, жауапкершіліксіздік пен тәртіпсіздіктің ұстамды қарсыласы.

4.4 Оқытушы өз іс әрекетімен оқушыларға еңбек және оқу тәртібінің ережесін сақтаудың қажеттілігін, әріптестермен сыйласымды қарым-қатынас орнатуды дәлелдейді, өзіне, өзінің сөзі мен іс-әрекетіне талап қояды, өз қателіктерін ашық мойындайды және оны түзетеді.


4.5 Оқытушы оқушылар мен өз әріптестерін кәсіби бағалауда шыншылдық танытады, ол жинақы, оның сөзі ісіне сәйкес келеді, қызмет барысында өзінің бағытын ашық көрсетеді және өз көзқараын дәлелдей біледі.


4.6 Оқытушы әрқашан достық қарым-қатынасты, шығармашылық ынтымақтастықты және рухани өсу ахуалын қолдайды. Ол ұжымда және оқу топтарында кикілжің жағдайлардың алдын алуы тиіс.


4.7 Оқытушы кәсіби бағдар жұмыстарына, колледждің қоғамдық және мәдени өміріне, оқушы жастардың мәдениеті мен білімі деңгейін арттыруға белсене қатысуы тиіс.


4.8 Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық колледжі оқытушыларының ар-намыс Кодексі өнегелілік ережелерінің, қазақ қоғамы мен мемлекетінің жалпы халқы мойындаған ережелер мен әдептілік принциптеріне негізделген міндеттері мен тәртіптерінің жүйесі.


4.9 Біз бекітілген негізгі қағидаттарды жүзеге асыруға және оқытушының ар-намыс Кодексіне сәйкес берілген міндеттемелерді  іске асыруды өз жауапкершілігімізге аламыз. Біз өз колледжіміздің өнегелілік пен танымдылықтың үлгісі болуына және Қазақстанның мемлекеттік білім беру жүйесіндегі оқу орындарының алдыңғы қатарын құруға белсенді атсалысамыз.


4.10 Оқытушы колледж әкімшілігімен еңбек шартын жасасу кезінде, осы ар-намыс Кодексінің ережелерімен танысып, келісетіндігін өз қолымен растауы қажет.


4.11 Ар-намыс Кодексінің ережелері оқытушылардың лауазымына және жұмыс жасау мерзіміне қарамастан бәріне бірдей, тең дәрежеде ортақ болып табылады.


4.12 Кодекс ережелерін бұзу әрекеттері колледж бөлімдерінде және Педагогикалық кеңес отырыстарында талқыланады және ол дәлелденген жағдайда еңбек шартын бұзуға негіз болады.

 

5 Ар-намыс Кодексімен оқытушының танысуы оның талаптарын сақтау және және орындалуын бақылау


5.1 Осы Кодекс қабылданғаннан кейін жарияланады және оны колледж оқытушыларына кеңінен қолжетімді болуын қамтамасыз етіледі


5.2 Жаңадан қабылданған оқытушылар осы Кодекстің талаптарымен таныс болуы керек5.3 Барлық оқытушылар осы Кодекстің талаптарын орындауға міндетті5.4 Оқытушылардың ар-намыс Кодексін бұзуы тәртіптік шара қолдануға әкеп соқтырады

 

6 Өзгерістер


Осы Кодекстегі өзгерістер мен толықтырулар оқытушылардың ұсыныстары бойынша әр бес жыл сайын енгізіледі.


 

Ниже вы можете задать ваш вопрос, мы постараемся ответить максимально оперативно.