Жоғары инженерлік-технологиялық колледжі
0

 

 

Миссия, колледж стратегиясы

Жоғары инженерлік-технологиялық колледжінің  миссиясы және стратегиясы

 «Жоғары инженерлік-технологиялық колледжі» МЕББМ - БҚО бойынша техникалық және кәсіптік білім беретін жетекші ұйымдардың бірі. Мамандарды даярлау 16 мамандық бойынша күндізгі және сырттай оқу нысандарында жүргізіледі.

Педагогикалық кеңесте (31.08.2016 ж. № 1 хаттама) колледждің миссиясы қабылданды: «Оқытудың инновациялық әдістерін қолдану - сұранысқа ие мамандарды даярлаудың негізі». Колледж миссиясының бірегейлігі нақты қойылған тұжырымның айқындығында және уақыт өте келе миссияның өзектілігінде жатыр.

Миссия негізінде колледждің пайымы қалыптастырылды: «Еңбек нарығында сұранысқа ие, дағдылары мен жұмыс істеу қабілеті бар кәсіби мамандар», ол болашақта колледж дамуының негізгі іске асырылатын бағыттарын көрсетеді.

        Миссияның мақсаты - Оқытудың инновациялық технологияларын қолдану арқылы қоғамның сұраныстарына және аймақ экономикасының индустриалды-инновациялық дамуына сәйкес оқу-білім беру және тәрбие процестерін жетілдіру.

Жоғарыда аталған миссияның мақсатына сүйене отырып, колледжді дамытудың келесі міндеттері тұжырымдалды:

 • «Білім туралы» Заңды, ҚР Үкіметінің басқа да шешімдерін, БҚО білім басқармасының нормативтік құжаттарын, бұйрықтары мен ұсынымдарын іске асыру;
 • еңбек нарығын зерттеу негізінде білім беру бағдарламаларының оңтайлы құрамын анықтау;
 • білім мазмұнын жаңарту;
 • колледждегі педагогикалық үдерістің қызмет етуі мен дамуының мемлекеттік білім беру стандартының талаптарына сәйкес келуіне қол жеткізу;
 • Колледждің жалпы әдістемелік тақырыбымен шығармашылық ұжымдық жұмысты ұйымдастыру «Инновациялық технологияларды қолдану арқылы білікті мамандарды даярлау - бәсекеге қабілетті қоғамның негізі»;
 • оқытудың заманауи технологияларын енгізу және тиімді пайдалану;
 • жоғары білікті кадрларды даярлау негізі ретінде педагогикалық кадрлардың сапалы өсуін қамтамасыз ету және материалдық-техникалық базаны нығайту; білім беру процесін ұйымдастыруды жетілдіру;
 • білім беру мазмұнын ақпараттандыру;
 • оқытушылардың қызметін бағалаудың рейтингтік жүйесін жетілдіру, ПЦК;
 • оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің біліктілігін арттыру тетігін енгізу, кәсіпорындарда қызметкерлерді жүйелі түрде тағылымдамадан өткізу;
 • оқу-әдістемелік кешендерді, электрондық және оқу құралдарын жасау және олардың сапасын арттыру жөніндегі жұмысты жалғастыру;
 • қазіргі еңбек нарығында сұранысқа ие жоғары білікті мамандарды даярлау мақсатында оқушылардың зияткерлік қабілеттерін дамыту және кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру;
 • білім алушыларды ғылыми-зерттеу қызметіне тарту;
 • ЖИТК материалдық базасы мен ақпараттық құрылымын дамыту, оқу кабинеттерін ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың заманауи құралдарымен жабдықтау және т. б..

   Колледждің миссиясы, мақсаттары мен міндеттері ұлттық білім беру жүйесінің мақсаттарына, міндеттері мен басымдықтарына сәйкес келеді, бұл ЖИТК-ның мамандарды даярлау деңгейін үнемі арттыруға, мақсатты түрде үйлесімді дамып келе жатқан тұлғаны қалыптастыруға және өңір салаларының дамуына жан-жақты ықпал етуге ұмтылуынан көрінеді.

ТжКБ жүйесінде білікті кадрлармен қамтамасыз ету және позициялау бойынша ҚР батыс өңірін дамытуға нақты үлесін анықтау мақсатында колледж жыл сайын «Кәсіпқор Холдинг» КЕАҚ өткізетін колледждер рейтингіне қатысады (нәтижелері сайтта келтірілген : http:/kasipkor.kz 2017 жылы ОҒҚ рейтингіне қатысқан 326 колледждің ішінен ВИТК 7-орынды, ал мемлекеттік емес колледждер арасында 1-орынды иеленді. 2018 жылы 270 колледждің 31-ші, мемлекеттік емес колледждер арасында 5-ші орынды иеленді. 2019 жылы 176 колледждің 30-шы, мемлекеттік емес колледждер арасында 5-ші орынды иеленді.

Ұлттық бизнес-рейтингте колледжге күміс рейтинг берілді:

- 2016 жылы «Сала көшбасшысы» және «Салықтардың жалпы сомасы» критерийлері бойынша кәсіпорындарды жалпымемлекеттік қаржы-экономикалық саралау бойынша Қазақстан Республикасының көшбасшы - ТОП-30 кәсіпорны;

- 2017 жылы «Әсер етпейтін бюджетке үлес» көрсеткіші бойынша кәсіпорындарды жалпымемлекеттік қаржы-экономикалық саралау бойынша Қазақстан Республикасының ТОП-25 көшбасшы кәсіпорны;

- 2019 жылы «Үлгілі салық төлеуші» көрсеткіші бойынша кәсіпорындардың қаржылық-экономикалық талдауы негізінде қалыптастырылған Қазақстан Республикасының ТОП-25 көшбасшы кәсіпорны.

2014-2019 жылдарға арналған стратегиялық жоспарды іске асыруды талдау және 2019-2020 оқу жылында ТжКБ жүйесінде колледжді позициялау негізінде 2020-2025 жылдарға арналған колледждің стратегиялық даму жоспары қайта қаралды және қабылданды. Олардың ҚР Білім және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының және ҚР Білім және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының мақсаттарына, нысаналы индикаторларына, міндеттеріне, нәтижелер көрсеткіштеріне сәйкестігі және қол жеткізуі білім беруді дамытудың мемлекеттік саясатын іске асыру туралы есепте көрсетілген.

 Стратегиялық құжаттарды қайта қараудың негізі 2014-2019 жылдарға арналған стратегиялық жоспарды орындау және еңбек нарығының жаңа талаптарына сәйкес білім беру бағдарламаларын одан әрі жетілдіру болып табылады. 2020-2025 жылдарға арналған стратегиялық жоспарды әзірлеу үшін ұйымдастыру комитеті құрылды, оның құрамына колледж бөлімшелерінің басшылары мен жұмыс берушілер кірді.

Өндірістен кандидатураны тарту кезінде кәсіпорынның еңбек нарығындағы рейтингі, бірлескен ынтымақтастық тәжірибесі, маманның жұмыс өтілі ескерілді. Соңғы бес негізгі әлеуметтік серіктес-бұл өндірістік директор ТОО «Уральский трансформаторный завод» Н.М. Абдуллаев, ТОО «NGK Finance Group» директор К.А. Ниязбаев, ТОО «УралТехСервис» ӨТБ бастығы В.М. Синельников, СПК «Шамшырак» директоры А.К. Бозымова АО ЗапКазРЭК бөлім басшысы А.И. Кульшаров,  «Карагулова» ЖК директоры,  ТОО «Ізденіс» директоры К.Б. Бекбергенов,  жастармен жұмыс жөніндегі ақпараттық-талдау және ресурстық орталықтың басшысы Б.Ж. Сахиев.

 Стратегиялық жоспар ҚР білім беруді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын; Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарын; Ұлт Көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың "Қазақстан-2050" Стратегиясы - қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты " Қазақстан халқына Жолдауын, БҚО техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2019-2021 жылдарға арналған Жол картасын ескере отырып әзірленді.

Колледждің 2020/2025 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын іске асырудың нысаналы индикаторлары:

№№

Нысаналы индикаторлардың атауы

Өлшем бірлігі

2020ж

2021ж

2022ж

2023ж

2024ж

2025ж

1

Студенттерді мемлекеттік тапсырыс бойынша оқыту

%

60

62

65

68

70

73

2

Түлектерді жұмысқа орналастыру

%

54

66

75

75

75

75

3

ДСО бойынша білім алушылардың мамандықтары

саны

6

7

8

9

10

10

4

Модульдік технология бойынша білім алушылардың мамандықтары

%

20

30

40

60

80

100

5

Қолданбалы бакалавриат мамандарын даярлау

саны /%

-

2/10

3/13

5/22

7/30

9/40

6

Магистрлік диссертацияларын қорғаған ОҚ

саны

1

1

1

2

2

2

7

Әлеуметтік серіктестер

саны

58

60

61

62

64

66

8

Өндірісте тәжірибеден өткен ОҚ

%

12

10

10

11

10

13

9

ОҚ сапалық құрамы

%

62

63

63

63

65

65

10

Жаңа аудиториялар мен зертханаларды жабдықтау

саны

1

1

1

1

1

1

11

Аккредитация өткен ББ

%

-

52

56

60

64

68

12

Колледж сайтын көптілділікке аудару

%

-

10

20

40

70

100

13

Оқу-әдістемелік құралдар шығару

саны

22

15

17

18

17

20

14

Соның ішінде: ISBN

3

3

3

4

4

5

15

Республикалық және облыстық

1

2

2

1

2

2

16

Электрондық

3

3

3

3

4

4

17

Журналдарда мақалалар шығару

саны

37

30

30

31

32

33

18

Облыстық және қалалық БАҚ-та мақалалар шығару

саны

25

25

26

27

27

28

19

Студенттерді ғылыми-практикалық конференцияларға дайындау

саны

25

25

26

25

27

30

20

Оқытушылардың түрлі конференцияларға қатысуы

саны

20

20

22

25

25

27

21

Үйірмелерге қатысатын білім алушылар

%

46

46

47

49

51

51

22

Worldskills республикалық және облыстық чемпионаттарына қатысатын құзыреттер

саны

6

6

6

6

6

7

23

Волонтерлық

%

79

79

80

81

81

82

24

Студенттік өзін-өзі басқаруға қатысатын білім алушылар

%

79

80

80

82

82

83

25

Спорт секцияларына қатысатын студенттер

%

77

79

80

81

82

85

26

«Жас сарбаз» ұйымындағы оқушылар

%

4

5

6

7

8

9

 

Ниже вы можете задать ваш вопрос, мы постараемся ответить максимально оперативно.